1. Cam kết doanh số trung bình năm trên 10.000.000 VND/tháng hoặc 30.000.000VND/Quý
  2. Thanh toán đúng hạn.
  3. Chiết khấu 5-10% trên hệ thống KTCN Ánh Dương: Tùy thuộc vào mã và số lượng hàng hóa hàng tháng bạn mua, chúng tôi sẽ có những chích sách chiết khấu đặc biệt cho bạn
  4. Ký Hợp đồng tồn kho – Giữ giá theo Quý/Năm: Sau khi ký hợp đồng tồn kho tùy thuộc vào hợp đồng Ánh Dương cam kết giữ giá theo Quý/Năm đối với các mã hàng đã ký hợp đồng.
  5. Công nợ 30 ~ 60 ngày