Với mong muốn đáp ứng nhanh hơn nhu cầu mua sắp vật tư từ khách hàng, từ một đơn vị cung cấp vật tư nhỏ lẻ thì hiện nay Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghiệp đã phát triển thành một Kho hàng ONLINE cho nhà máy có thể cung cấp đến quý khách hàng một cách nhanh nhất trong vòng 2h đồng hồ

Định vị mình là một kho hàng ONLINE nên Ánh Dương phát triển website anhduongvina.com với hơn 50.000 mã sản phẩm với đầy đủ thông tin kỹ thuật để phục nhu cầu tra cứu hình ảnh, thông tin sản phẩm.

Chúng tôi luôn biết nhu cầu cấp thiết của quý doanh nghiệp nên việc xuất hàng 2h là một ưu điểm, chúng tôi luôn có những nhân viên hết lòng, sẵn sàng phục vụ bằng mọi cách đưa hàng đến tay quý khách trong vòng 2h đồng hồ