Dây xích Inox 304

Hiển thị tất cả 10 kết quả

Mã sản phẩm: DX304D13

Tồn kho: 2100 mét

Đặt hàng số lượng tối thiểu: 10

Giá online: 238.000

/ Mét

Thêm vào giỏ

Xuất kho: Trong vòng 2 giờ

Mã sản phẩm: DX304D12

Tồn kho: 2100 mét

Đặt hàng số lượng tối thiểu: 10

Giá online: 238.000

/ Mét

Thêm vào giỏ

Xuất kho: Trong vòng 2 giờ

Mã sản phẩm: DX304D11

Tồn kho: 2100 mét

Đặt hàng số lượng tối thiểu: 10

Giá online: 238.000

/ Mét

Thêm vào giỏ

Xuất kho: Trong vòng 2 giờ

Mã sản phẩm: DX304D10

Tồn kho: 2100 mét

Đặt hàng số lượng tối thiểu: 10

Giá online: 95.000

/ Mét

Thêm vào giỏ

Xuất kho: Trong vòng 2 giờ

Mã sản phẩm: DX304D9

Tồn kho: 2100 mét

Đặt hàng số lượng tối thiểu: 10

Giá online: 85.000

/ Mét

Thêm vào giỏ

Xuất kho: Trong vòng 2 giờ

Mã sản phẩm: DX304D8

Tồn kho: 2100 mét

Đặt hàng số lượng tối thiểu: 10

Giá online: 75.000

/ Mét

Thêm vào giỏ

Xuất kho: Trong vòng 2 giờ

Mã sản phẩm: DX304D7

Tồn kho: 2100 mét

Đặt hàng số lượng tối thiểu: 10

Giá online: 65.000

/ Mét

Thêm vào giỏ

Xuất kho: Trong vòng 2 giờ

Mã sản phẩm: DX304D6

Tồn kho: 3710 mét

Đặt hàng số lượng tối thiểu: 10

Giá online: 53.000

/ Mét

Thêm vào giỏ

Xuất kho: Trong vòng 2 giờ

Mã sản phẩm: DX304D5

Tồn kho: 3100 mét

Đặt hàng số lượng tối thiểu: 10

Giá online: 45.000

/ Mét

Thêm vào giỏ

Xuất kho: Trong vòng 2 giờ

Mã sản phẩm: DX304D3

Tồn kho: 3520 mét

Đặt hàng số lượng tối thiểu: 10

Giá online: 40.000

/ Mét

Thêm vào giỏ

Xuất kho: Trong vòng 2 giờ

Contact Me on Zalo
038.2217.980